ELEKTRONIKK OG OVERVÅKING

Vi har lang erfaring innen batterier og kraft-elektronikk. Våre ansatte har designet power-supply, ladesystemer, sensor-elektronikk og instrumenter i over 30 år.

Vi bruker standardiserte løsninger tilgjengelig fra våre leverandører hvor det er fornuftig. Vi designer, utvikler og tester skreddersydde systemer hvor det er ønskelig.

Vi har løsninger for lading, balansering og overvåking av batteriløsninger. Vi leverer også power-supply for mange forskjellige applikasjoner.

Vi benytter diskrete komponenter for å unngå bit-feil i digitale kretser. Dette gir sikker elektronikk som er testet og kvalifisert mot høye spenninger og strømmer.

EES APCoS (Advanced Power Control System)

APCoS er et avansert styringssystem for store og små batteriløsninger. APCoS gir optimal lading og balansering av batteri-cellene og gir maksimal tilgjengelig kraft uten fare for å skade cellene eller mulighet for kortslutning ved feil-håndtering.

APCoS består av:

Lade- og balanseringssystem

Våre systemer lader og balanserer hver celle for seg. Det gir optimal lade-tid og maksimal balansering av batteri-cellene. Ved å håndtere hver celle separat blir batteri-løsningen alltid topp-balansert på minimal tid.

Beskyttelse

APCoS har flere lag av sikkerhetsystemer. Hver enkelt komponent beskyttes individuelt mot kortslutning og overspenninger, i tillegg til at hele batteri-løsningen beskyttes overordnet.

Overvåkning

APCoS overvåker alle kritiske variabler i batteri-systemet; spenning og temperatur på hver enkelt celle, strøm-forbruk og ladestrøm. Alt håndteres sentralt i vår management-modul.

  • Ved for lav spenning over en enkelt celle vil forbrukstrøm kuttes.
  • Ved for høy strøm brytes kobling til last (f.eks. kortslutning). Ved normalisering kobles last til igjen.
  • Ladespenning og ladestrøm styres separat for hver enkel celle.
  • Ved for høy temperatur over en celle stoppes både forbruk og lading til temperaturen er normalisert.