SMART, MOBIL ENERGI

NRK Reinflytting – minutt for minutt

Våren 2017 iverksatte NRK et ambisiøst prosjekt hvor over 1000 reinsdyr skulle følges med kamera i direktesendt TV, minutt for minutt, under forflytning fra vinter– til sommerbeite. Dette prosjektet krevde kontinuerlig filming i én uke under til dels kalde og tøffe værforhold.


En av utfordringene ved dette prosjektet var å sørge for nok strømkapasitet til kamerautstyret, samtidig som det skulle være lydløst, siden mikrofoner ble benyttet til å fange opp lyd fra reinflokken. Tradisjonelle batterier ville gitt en uforholdsmessig høy vekt og svært lang oppladningstid på over 8-10 timer, samtidig som kapasiteten ville blitt sterkt redusert under de lave temperaturene.

Portabel energi fra EES


Løsningen på energiutfordringen ble spesialdesignede, mobile energi-banker fra EES. Vi baserte energikilden på moderne Litium batterier koblet til et effektivt styringssystem for opplading og forbruksmåling, og utstyrte koffertene med omformer for 230V. Med oppladningstid på bare to timer og en kontinuerlig brukstid på over to døgn, ble disse benyttet i store deler av døgnets filmproduksjon uten at oppladningstiden ble noen begrensning.
NRK er svært fornøyd med løsningene fra EES, og fortsetter samarbeidet med å løse mobile energibehov for nye spennende prosjekter.

EES leverer energiløsninger i alle fasonger og størrelser, fra små celler til store fastmonterte systemer. Vi har også flere forskjellige portable løsninger tilgjengelig.