ENERGILØSNINGER OG MARKEDER

SOLENERGI

 • Energilagring

 • Omformere

 • Batterier

 • Batteriladere

EES spiller en sentral rolle i solenergiprosjekter, med et bredt utvalg av energilagringsløsninger. Høykapasitet litiumbatterier kombinert med elektroniske styringssystemer og konvertere gjør at vi sørger for effektiv lagring og senere bruk av den oppsparte solenergien.

ENERGIHUS og BYGNINGER

 • Off grid

 • Smarte byer / bygg

 • Grønn energi

 • Mikronett

EES bidrar i energihusprosjekter med effektiv lagring av sol- og vindenergi. Med smart elektronisk styring av egenprodusert energi vil en boligs strømforbruk kunne reduseres drastisk. Sporadisk bruk av strøm fra nettet eller generator vil omfattes av styringsløsningen, slik at forholdet mellom egenprodusert og tilført energi blir optimal.

PORTABEL ENERGI

 • Flere størrelser

 • Kort ladetid < 2,5 timer

 • 12V / 24V / 48V DC

 • 230V AC

EES utvikler portable energiløsninger etter spesifikke behov. Våre populære oppladbare batterikofferter kan utstyres med uttak for den spenningen dere ønsker opp til 220V. Flere TV- og produksjonsteam benytter våre skreddersydde kofferter som energikilder under krevende oppdrag ute i naturen.

INDUSTRI

 • Sensorer

 • Mobile Roboter

 • Nødlys

 • Offshore

 • Subsea


EES leverer battericeller til mange type industriprodukter. Sensorer, roboter, styringsmoduler, overvåkning og sporingsenheter trenger effektive energikilder med lang levetid, og EES har et bredt utvalg av batterier og celler i alle størrelser og utforminger til formålet.
Har dere et mobilt produkt i utvikling? Vi deltar gjerne med innspill til energiløsning i prosjektet.
EES har lang erfaring med offshore- og subsea installasjoner, og kan levere batteriteknologi til disse svært krevende miljøene.

TRANSPORT

 • Land

 • Sjø

 • Løfting


EES forhandler også større litium batteriløsninger dimensjonert for transportsektoren. Med modulære battericeller kan vi designe og bygge opp komplette kraftkilder for landtransport, fartøyer og innenfor kran og løft.

FREMTIDSRETTEDE LØSNINGER

 • Flyt-batterier

 • Hydrogen brenselceller

 • Hydrogen produksjon


EES representerer flere produsenter av «grønne», fremtidsrettede energiløsninger. Alternative teknologier for produksjon og lagring av klimanøytral elektrisk energi er i en drivende utvikling, og det er allerede i dag fullt mulig å produsere og lagre store mengder fornybar energi som alternativ til dagens energikilder.
Flytbatterier (også kalt redox-batterier) baserer seg på flytende elektrolytt i tanker, og kan bygges nær sagt så stort som man ønsker. Anlegg på over 60 MWh finnes allerede i drift, hvor tilført energi utelukkende kommer fra solceller.
Hydrogen er i dag en svært god og klimanøytral energikilde som gjennom et brenselcelleanlegg produserer elektrisitet. Slike anlegg finnes i dimensjoner som fint kan installeres i hytter og boliger, gjerne som et supplement til solenergi.
For større anlegg vil lokal produksjon av hydrogen gjennom et elektrolyseanlegg kunne realisere et «off-grid» mikronett uten andre energikilder enn fornybare kilder som sol, vind eller vann.

Vi bruker standardiserte løsninger tilgjengelig fra våre leverandører hvor det er fornuftig. Vi designer, utvikler og tester skreddersydde systemer hvor det er ønskelig.

Vi har løsninger for lading, balansering og overvåking av batteriløsninger. Vi leverer også power-supply og DC/AC invertere til de fleste formål.

Vi kan tilby alt fra små, portable strømkilder til komplette anlegg for off-grid systemer og energieffektive bygg. Vi har energilagring-systemer i alle størrelser, for alle formål.